Разработване на софтуер


Ефективността на бизнеса в съвременните условия до голяма степен зависи от функционалността на корпоративното програмно осигуряване. Разработчиците на Initiative Technology оптимизират бизнес процеси за обезпечаване на отлична ефективност на работа.
Поетапно разработване на уникалния продукт Оригинална бизнес идея е напълно се интегрира от специалисти на Initiative Technology . Ние очакваме на прогнозирани разходи, разработваме маркетингови стратегии и извеждаме новия продукт в конкурентна пазарна среда.
Гъвкавост на разработване След достигане на основните цели, поставени предварително в началото на разработване на програмно осигуряване клиенти често се нуждаят от допълнително оптимизиране на процеси. Initiative Technology разширява областта на активното влияние, адаптирайки стандартни методи на работа за определена ситуация. Нашите експерти работят в екипа, използувайки нестандартни и гъвкави методики за разработване на програмно осигуряване. Процесът е под непрекъснато наблюдение от мениджър на Initiative Technology, който представя интересите на клиента.
Спасяване на проекта Случват се ситуации, когато трябва да разработя програмно осигуряване за кратко време. В такива случаи е необходима документация, изходните коди могат да бъдат частично липсващи или са в процеса на разработване. Разработчици на Initiative Technology знаят стойността на времето, затова се стараят бързо да оценят ситуацията и да разработят план за предсрочно завършване на проекта.
Контрол на качеството и цялостно тестване Преди стартиране на програмно осигуряване е необходимо провеждане на независим контрол на качеството на продукта и премахване на всякакви технически недостатъци. Initiative Technology предоставя услуга за целенасочено и комплексно тестване на ефективността. За провеждане на бърза и ефективна проверка на качеството на програмно осигуряване ние се консултираме с екипа от Вашите разработчици и тясно сътрудничаме с тях.
Отдалечена работа Initiative Technology има установена система на отношения с клиенти от САЩ, Западна/Източна Европа, Русия и други страни на света. Удобна организационна структура на компанията ни позволява да работим в тясното сътрудничество с Ваш екип в режим на реално време, повишавайки ефективността на разработване на програмно осигуряване.
Преди разработване на програмно осигуряване екип от експерти от Initiative Technology анализира спецификата на дейността на предприятие, установява основните въпроси и нуждите на клиента. Получените данни ще помогнат да се създаде идеалния продукт, съответствуващия на конкретни изисквания. Комплексното разработване на програмно осигуряване включва в себе си пълния цикъл на оптимизационните процедури. Опитни специалисти на Initiative Technology разработват надеждна и икономична стратегия за развитие на продукта на всички нива.

Ефективна схема на работа:


Analizing &
prototyping


Development


Support &
maintenance

Как можем да помогнем на вашия бизнес?

Свържете се с насАдрес: Украина, гр. Киев 01601 ул. Шелковична 42-44
Бизнес център: «HORIZON OFFICE TOWERS»
Bulgaria, Sofia, 1000 Tsar Asen, 1., Floor 4

UA: +380 97 807 2000
UK: +44 203 519 78 17
e-mail: office@initiative.tech