Дизайн и брандиране


В основата на успешен проект винаги е обмислен дизайн, който се фокусира върху целевия потребител. Този подход е обезателно условие за създаване на функционален продукт, който е одобрен от клиенти на младата компания и я извежда на новото ниво.
Уеб проектиране и отзивчив дизайн
UX/UI дизайн
Директно взаимодействие с дизайнери
Дизайн на уеб-сайтове

Съвременен дизайн няма нищо общо с остарели модели на уеб-сайтове, пълни с ненужна информация и безполезни инструменти. Всеки елемент от дизайна сега изглежда интересно, помагайки на потребителя лесно да разбере услугите на компанията. За привличане на вниманието на потенциалните клиенти са необходими нови решения, които се отличават със интерактивност и динамика. Функционално – не означава сложно. Съвременните уеб-сайтове са оборудвани с набор от полезни опции, обезпечиващите лесно управление на ресурса и качествената му поддръжка. Обмисления дизайн трябва да стане удобен инструмент, с който може да се възползва всеки посетител за незабавено поръчване на стоки и услуги.

Уеб сайтове от нов модел е не само привлекателни и функционални, но и по-мобилни. Днес хората имат малко свободно време, затова ние по-често можем да комбинира преглеждане на информацията с основната си дейност. В процеса на разработване на уеб-сайт трябва да се проведат адаптивните процедури за оптимално изобразяване на информация върху всички настолни/мобилни устройства с различни размери на екрана. Собственикът на уеб-сайт трябва да се взема под внимание предпочитанията на по-голямата част от посетители и да го оптимизира за лесно взаимодействие.

UX/UI дизайн

Дизайнери на Initiative Technology обърнат особено внимание на създаването на многонивов потребителски интерфейс – удобен, функционален и компактен. Нашите продукти са популярни сред потребителите по цял свят и са широко препоръчани от специалисти. Цялостно тестване на приложения помага да се определи модела на поведение на средностатистически потребител и удовлетвори неговите основни нужди.

Разработвайки смелите графични решения, създавайки прозрачни навигационни схеми и интерактивни функции, Initiative Technology стреми се да създаде идеалния интерфейс за Вашите приложения. Разработване на интерфейса включва използуване на графични ескизи и интерактивни прототипи на дизайна, създаване на стратегии за развитие и планиране на тяхното напредване. По този начин процеса на разработване съществено се ускорява и става по-евтин.

Създаване на уникален потребителски интерфейс се смята за завършено след провеждане на задълбочен анализ на приложението по отношение на скоростта на реагиране и качеството на изпълнението. При откриване на техническите пропуски, които могат да причинят проблеми, ние веднага коригираме проблемните области. Дизайнерски стандарти, които Initiative Technology прилага към различни устройства с различни мрежови настройки остават едни и същи за всички потребители. Потребителското взаимодействие с приложението става по-ясно, прозрачно и уверено.

Директно взаимодействие с дизайнери Работете с най-добрите дизайнери на Initiative Technology индивидуално. Ние предлагаме на нашите клиенти нескъпа професионална помощ онлайн за интересни и сложни проекти. Специалистите на компанията – талантливи разработчици, които имат високо ниво на обучение.
1Първо запознаване Дизайнът започва с разбирането на бизнеса и поведението на неговата целева аудитория. Ние идентифицираме конкурентни предимства и проблеми на дизайна чрез различни методи, мозъчната атака, планиране, иновативна дейност и т.н. Предлагайки уникалните концепции за промоция ние експериментираме с елементите на дизайна и постоянно ги подобряваме. Процесът на работа на нашите специалисти често се извършва под формата на играта: ние изхвърляме ненужното, създаваме новото, допълваме старото и намираме нужното. Такъв екстремален подход за решаване на сложни дизайнерски проблеми е показал себе си като най-ефективен в нашата практика.
2Разработване на интерфейса За нас е удоволствие да участвува в процеса на създаване на уникални схеми на проектиране, напълно фокусирани върху крайния потребител. Като солидна основа за привлекателния дизайн на приложението ще бъде разбирането на взаимодействието на активните елементи, с въвеждането на нови функционални възможности в потребителския интерфейс. Ние разработваме приложения за най-често срещаните операционни системи, включително Android и IOS. Въпреки че методика на проектиране на приложенията за iPhone и устройства на Android има общи черти, операционни системи и техния дизайн са коренно различават между себе си. Има и опция за създаване на кросплатформения дизайн за вашите приложения. След разработването на продукта ние независимо анализираме оптималността на разполагане на елементи на дизайна и ефективността на потребителския интерфейс за конкретна платформа.-Използване на елементите на дизайна;
3Применение элементов оформления След като специалисти на Initiative Technology разработиха фундамент на проекта, ние можем да отидем до най-интересният етап на проектиране. Дизайнът на приложението се допълва от интерактивни елементи, копчета, анимационни конструкции, екранни режими и т.н. Въвеждайки на начални прототипи за нататъшно тестване и доработване, Initiative Technology разработва оптималния дизайн за Вашите приложения. Приложенита се оптимизират дори и след завършване на проекта и въвеждането на продукта в експлоатация.
4Дизайн и брендинг Създавайки уникална схема на проектиране за приложението, Initiative Technology осъществява придвижване на бренда и неговото визуално усъвършенствуване. В основа на брендинг са вкусове, изисквания и предпочитания на целевата аудитория. Основната цел на нашите специалисти да се намерят допирни точки със средностатистическия потребител. За да се постигне това, извършва се задълбочено проучване на пазара, разглеждат се модели на поведение и настроения на потребители, проучват се мотивационни фактори.

Създавайки уникална схема на проектиране за приложението, Initiative Technology осъществява придвижване на бренда и неговото визуално усъвършенствуване. В основа на брендинг са вкусове, изисквания и предпочитания на целевата аудитория. Основната цел на нашите специалисти да се намерят допирни точки със средностатистическия потребител. За да се постигне това, извършва се задълбочено проучване на пазара, разглеждат се модели на поведение и настроения на потребители, проучват се мотивационни фактори.

Достъпни цени Стойността на професионални услуги позволява на Initiative Technology уверено заема лидиращи позиции на пазара
Доказани методи на работа По време на съществуването на компанията ние сме разработили ефективни стратегии за приложения, благодаря на които проекти бързо стават успешни
Умения и творческия подход Дизайнери и разработчици на Initiative Technology са истински професионали. Ние даваме предимство на иновациите и творческия подход
Пълна конфиденциалност Ние разбираме, колко е важно за потребители обезпечаване на конфиденциалност на всички етапи от разработване на операционни системи

Как можем да помогнем на вашия бизнес?

Свържете се с насАдрес: Украина, гр. Киев 01601 ул. Шелковична 42-44
Бизнес център: «HORIZON OFFICE TOWERS»
Bulgaria, Sofia, 1000 Tsar Asen, 1., Floor 4

UA: +380 97 807 2000
UK: +44 203 519 78 17
e-mail: office@initiative.tech